Quyết định công nhận trúng tuyển ĐH hệ VLVH, chương trình VB2, ngành tiếng Nhật

Quyết định công nhận trúng tuyển ĐH hệ VLVH, chương trình VB2, ngành tiếng Nhật