Quyết định công nhận trúng tuyển ĐH hệ VLVH, chương trình VB2, ngành tiếng Anh

Quyết định công nhận trúng tuyển ĐH hệ VLVH, chương trình VB2, ngành tiếng Anh