Quyết định công nhận trúng tuyển ĐH hệ VLVH, chương trình từ A, ngành tiếng Trung

Quyết định công nhận trúng tuyển ĐH hệ VLVH, chương trình từ A, ngành tiếng Trung