Quyết định công nhận trúng tuyển ĐH hệ VLVH, chương trình từ A, ngành tiếng Nhật

Quyết định công nhận trúng tuyển ĐH hệ VLVH, chương trình từ A, ngành tiếng Nhật