Khoá bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa tiếng Anh theo mô hình bồi dưỡng giáo viên mới

Khóa học giúp giáo viên hiểu rõ những nguyên lý và đường hướng chung trong giảng dạy bộ sách giáo khoa tiếng Anh mới (chương trình 10 năm) đồng thời giúp giáo viên nghiên cứu những đề xuất và gợi ý về phương pháp và kỹ thuật giảng dạy cụ thể đối với từng cuốn sách giáo khoa tiếng Anh cấp tiểu học,
THCS và THPT từ đó có thể khai thác và sử dụng sách giáo khoa một cách tự tin, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh cụ thể của Việt Nam nói chung và địa phương nói riêng.