Khoá bồi dưỡng nâng cao phương pháp giảng dạy tiếng Anh dành cho giảng viên tiếng Anh đại học và cao đẳng không chuyên ngữ

Khóa học giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm của giảng viên tiếng Anh tại các trường đại học và cao đẳng không chuyên ngữ đồng thời tạo cơ hội để giáo viên chiêm nghiệm và cải tiến phương pháp giảng dạy trên lớp theo hướng hiệu quả, thiết thực, đáp ứng nhu cầu dạy học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ hiện nay.