Khoá bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy tiếng Anh dành cho giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học

Khóa học trang bị cho giáo viên các phương pháp giảng dạy tiếng Anh tiên tiến, phù hợp với học sinh tiểu học. Giáo viên có cơ hội chiêm nghiệm các hoạt động giảng dạy trên lớp và cải tiến kỹ năng giảng dạy theo hướng hiệu quả, thiết thực.