Khoá bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy tiếng Anh dành cho giáo viên tiếng Anh bậc THCS

Khóa học cập nhật các xu hướng và phương pháp giảng dạy tiếng Anh tiên tiến, giúp giáo viên nâng cao nhận thức của bản thân về công việc giảng dạy và có những điều chỉnh phù hợp với đối tượng học sinh trung học cơ sở đồng thời tạo cơ hội để giáo viên chiêm nghiệm và cải tiến kỹ năng giảng dạy trên lớp theo hướng hiệu quả, thiết thực.