Khoá bồi dưỡng dạy phát âm và kỹ năng khai thác giáo trình giảng dạy dành cho giáo viên tiếng Anh phổ thông các cấp

Khóa học củng cố, nâng cao kiến thức về phương pháp giảng dạy phát âm đồng thời phát triển kỹ năng đánh giá, lựa chọn, thiết kế và chỉnh sửa tài liệu giảng dạy cho phù hợp với điều kiện thực tế lớp học tiếng Anh ở các trường phổ thông, giúp giáo viên tiếng Anh tự tin và giảng dạy hiệu quả hơn.