Category Archives: Thông báo

Khoá bồi dưỡng nâng cao phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá tiếng Anh dành cho giảng viên tiếng Anh đại học và cao đẳng chuyên ngữ

Khóa học bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng về giảng dạy tiếng Anh tại trường đại học và cao đẳng chuyên ngữ đồng thời bồi dưỡng kiến thức và phát triển kĩ năng tập huấn giáo viên phổ thông và phát triển kĩ năng kiểm tra,

Chương trình Nâng cao năng lực tiếng Anh

Chương trình Nâng cao năng lực tiếng Anh được thiết kế theo hướng phát triển đồng bộ các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết tiếng Anh dành cho người học các trình độ khác nhau, mong muốn đạt trình độ tiếng Anh Bậc 1, Bậc 2, Bậc 3,