Category Archives: Kế hoạch bồi dưỡng

Chương trình Nâng cao năng lực tiếng Anh

Chương trình Nâng cao năng lực tiếng Anh được thiết kế theo hướng phát triển đồng bộ các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết tiếng Anh dành cho người học các trình độ khác nhau, mong muốn đạt trình độ tiếng Anh Bậc 1, Bậc 2, Bậc 3,