Category Archives: Chương trình bồi dưỡng

Chương trình Nâng cao năng lực tiếng Anh

Chương trình Nâng cao năng lực tiếng Anh được thiết kế theo hướng phát triển đồng bộ các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết tiếng Anh dành cho người học các trình độ khác nhau, mong muốn đạt trình độ tiếng Anh Bậc 1, Bậc 2, Bậc 3,

Khóa luyện thi VSTEP Bậc 2

Chương trình được thiết kế dành cho những thí sinh chuẩn bị tham dự kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo định dạng bài thi VSTEP Bậc 2 mong muốn được làm quen với định dạng đề thi và được hướng dẫn các chiến lược

Khóa luyện thi VSTEP Bậc 3-5

Chương trình được thiết kế dành cho những thí sinh chuẩn bị tham dự kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo định dạng bài thi VSTEP Bậc 3 – 5 mong muốn được làm quen với định dạng đề thi và được hướng dẫn